Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ABCgastro.pl – produkty dla gastronomii

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.abcgastro.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Sklep jest prowadzony przez:

ABCgastro

ul. Łąkowa 7b

90-562 Łódź

tel. 531 70 33 44

adres email: sklep@abcgastro.pl

Numer rachunku bankowego: 79 1140 2004 0000 3102 7867 4072

3. Podgląd do wpisu do CEIDG

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości Regulaminu i jego akceptacją.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2

Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt wysyłki jest doliczane w trakcie składania zamówienia.

2. Cena produktu widoczna w Sklepie w momencie składania zamówienia jest ceną wiążącą.

3. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Po otrzymaniu oferty na zakup system Sklepu wysyła automatycznie  e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

9. Zamówienie można anulować jedynie bezpośrednio po jego złożeniu. Aby anulować zamówienie należy wysłać odpowiednią informację pod adres email: sklep@abcgastro.pl Zamówienie można anulować telefonicznie dzwoniąc pod numer 531 70 33 44.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany w e-mailu numer rachunku bankowego  (mBank 79 1140 2004 0000 3102 7867 4072 ).
 • Pobranie - płatność przy odbiorze towaru kurierowi lub w paczkomacie. 
 • Płatność elektroniczna - w Sklepie jest dostępny system płatności odsługiwany przez www.przelewy24.pl.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę, paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę imienną).

5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

 

§4

Dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Inpost Kurier, Inpost Paczkomat, Paczka w Ruchu) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. W Sklepie dostępne są następujące formy wysyłki:

 

 • Kurier inpost      przedpłata
 • Kurier inpost      pobranie
 • Paczkomat inpost          przedpłata
 • Paczkomat inpost         pobranie
 • Paczka w ruchu przedpłata

2. Zamówienia składane w Sklepie wysyłane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wysyłamy poza granicę Polski.

3. Wybór formy dostawy następuje na etapie składania zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.

5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki). Klient może zapoznać się z kosztami dostawy w każdej chwili klikając w http://www.abcgastro.pl/koszt-i-sposob-dostawy

 

§5

Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie posiadają atesty spożywcze i specyfikację, którą Sklep udostępnia na życzenie. 

2. Wszystkie produkty w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane przez pracownika Sklepu pod względem zgodności z zamówieniem oraz stanem produktu.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient wykryje w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

5. W przypadku wystąpienia niezgodności w produkcie paczkowanym reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258).

6. Klient powinien odesłać towar na adres magazynu: 

ABCgastro

ul. Łąkowa 7b

90-562 Łódź

tel. 531 70 33 44

7. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.

8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

9. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Kupującego.

10.  Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją.

10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83), składając sprzedawcy oświadczenie o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni)

 

3. W takim przypadku Zamawiający odsyła towar na adres: 

ABCgastro

ul. Łąkowa 7b

90-562 Łódź

4. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu (jeżeli produkt nie został otwarty i był w dacie przydatności na dzień wysyłki art. 38 ust. 3 i 4), niezwłocznie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy.

5. Sklep zwróci koszt dostarczenia produktu, w wysokości najtańszego oferowanego przez Sklep sposobu dostawy.

6. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru. 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. W celu realizacji zamówienia dane osobowe są dostępne dla pracowników Sklepu, firm kurierskich (Inpost kurier, Inpost Paczkomat, Paczka w Ruchu) oraz dla operatora płatności online www.przelewy24.pl

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newsletter.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

 

Wersja na 29.04.2019